BrainEnterprise
We can change your life

Wat brengen wij de wereld?

Met neuro technologie brengen wij veranderingen teweeg.
Wij hebben de laatste jaren intensief onderzoek gedaan naar neuro analyse en een behandelmethode ontwikkeld die als coaching wordt ingezet. We hebben alles in de praktijk uitgebreid getoetst.
Nu zijn we zo ver dat we onze ervaringen met breinscans en onze behandelmethode op grote schaal ter beschikking willen stellen.
De data van de breinscan vertellen alles over je gedrag, je gevoel en je emoties.
Met onze behandelmethode krijg je inzicht in deze aspecten en wordt actie genomen om ze te versterken of te verzwakken.
Dat zal je geluk of prestaties ten goede komen.
We hebben een viertal diensten beschikbaar, die worden de komende periode uitgebreid.
It’s up to you.
Ga naar Uit je labyrint

Uit je labyrint

Brainsolutions heeft het coaching programma “Uit je labyrint”ontwikkeld.
In samenwerking met vooraanstaande opleidingsinstituten wordt dit programma aan professionals beschikbaar gesteld.
Neuro analyse en het “Uit je labyrint” programma zullen de coaching werkzaamheden versterken.

Ga naar Sportadvies

Sportadvies

Speciaal voor sporters hebben we een uitgebreid pakket samengesteld dat inzicht geeft in je sterke en zwakke kanten.
In het pakket zit ook een advies hoe je je zwakke punten kunt verbeteren zodat je beter gaat presteren.

Ga naar HR advies

HR advies

Voor werving- en selectiebureaus hebben we een pakket beschikbaar dat ondersteuning geeft in het selectieproces.
Door de kwalificaties voor een vacature te normaliseren en kandidaten “te meten” kan eenvoudig worden vastgesteld of kandidaten passen op de vacature.

Over neuro analyse en coaching

Wij vinden neuro analyse heel gewoon.
Jij misschien niet, daarom willen we je er wat meer over vertellen.
De activiteit van je brein vertelt alles over je gedrag, gevoel en emoties

Je hersenen zenden allerlei gevoelige signalen uit, deze kun je meten en zichtbaar maken in een elektro encefalogram (EEG). Nu wordt dat nog in gespecialiseerde centra gedaan maar binnen enkele jaren kan iedereen dat, net zo eenvoudig als je nu al je hartslag of bloeddruk kunt meten.
Dit ruwe EEG signaal wordt vervolgens bewerkt waarmee data over verschillende breinfrequenties beschikbaar komen. Deze data vertellen alles over de status van je brein in relatie tot energie, sensitiviteit, een diversiteit aan verstoringen maar ook kwaliteiten, het is daarmee meetbaar geworden.
De coach zal op basis van zo’n breinscan een behandelplan voorstellen dat er voor zorgt dat deze vier aspecten optimaal worden ingevuld.
Tijdens en op het einde van het behandelplan kan de breinscan worden herhaald wat inzicht geeft in het bereikte resultaat.

  • Je brein kan fit en vitaal zijn, maar ook vermoeid, overspannen of zelfs depressief.

  • Als signalen intensiever en sterker binnenkomen dan bij de gemiddelde mens is er sprake van hoog sensitiviteit. Het onderdrukken of negeren van hoog sensitiviteit kan leiden tot ADHD of ADD.

  • Angst- en paniekstoornis, stress en PTSS, boosheid, verdriet, emotie- en gevoelsonderdrukking, gemakzucht, autisme, neurose, bipolaire stoornissen.

  • Doorzettingsvermogen, intelligentie (zowel IQ als EQ), motivatie, helderziendheid, focus.

BrainEnterprise team

We can change your life

Erik Kurvers

CEO

Guus Bruijsten

coaching, development, education

Thomas Wolsing

development, technology

Robert-Jan Brouwer

social community, crowdfunding

Neal Bruijsten

IT, infrastructure

Jaap Hardeman

development and marketing

Florian de Ridder

technical director

Hans van der Meeren

IT, Development, security

Neem contact met ons op

Als je onderstaand formulier invult nemen we contact met je op